Realisatie

Totstandkoming Wiendsels

Subsidie voor plattelandsontwikkeling.

Wiendsels is mede tot stand gekomen met behulp van de Leader subsidie die projecten subsidieert die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie voor, in dit geval, de gemeente De Wolden. De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidwest Drenthe wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten.  Ons project heeft het LAG als kansrijk beoordeelt en daarom is Wiendsels in aanmerking gekomen voor het ontvangen van subsidie van de Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.